Податкова соціальна пільга в Україні

Податкова соціальна пільга в Україні (ПСП) – це сума, на яку можна зменшити зарплату працівника для підрахунку податку на доходи фізичних осіб. Умови застосування податкової соціальної пільги наведені в ст. 169 Податкового Кодексу України.

А саме, ПДФО з урахуванням ПСП буде розраховуватися так:

ПДФО=(Зарплата+ Інші виплати+ Лікарняні – ПСП)*18%

Під іншими виплатами маються на увазі всі інші зарплатні виплати, компенсації та винагороди, які входять до фонду оплати праці.

Розмір загальної податкової соціальної пільги становить 50% прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленого законом на 1 січня звітного податкового року, що в 2021 році становить 1135 грн.

Можливість застосування податкової соціальної пільги обмежується деякими умовами.

Перша умова: податкова соціальна пільга може бути застосована до зарплати, розміри якої не перевищують суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженої на 1,4 та округленої до найближчих 10 гривень (абз.1 п.п.169.4.1 ст.169 ПКУ).

У 2021 році граничний розмір доходу, до якого можна застосовувати ПСП дорівнює 3180,00 грн.

2270,00*1,4≈ 3180,00 грн.

При цьому наявність або відсутність того фактора, як робота на умовах неповного робочого дня не впливає на застосування податкової соціальної пільги.

Наприклад, якщо оклад працівника становить 6000,00 грн, але працівник при цьому працює на 0,5 ставки і його зарплата становить 3000,00 грн, то цей працівник має право на податкову соціальну пільгу, тому що 3000,00≤3180,00 грн. При цьому він має право на повну ПСП (у 2021 році 1135,00 грн.)

Також ПСП не зменшується, якщо співробітник працював неповний робочий місяць (тобто робота не з першого або не до останнього робочого числа).

Податкова соціальна пільга на дітей.

Граничний розмір доходу, до котрому може бути застосована податкова соціальна пільга, збільшується кратно кількості дітей до 18 років, які є у співробітника. А саме, один з батьків може, написавши відповідну заяву, збільшити розмір, до котрому застосовується ПСП.

В такому випадку граничний розмір зарплати, до якої може бать застосована соц. пільга становитиме:

на 2-х дітей – 6360 грн (= 3180 × 2);

на 3-х дітей – 9540 грн (= 3180 × 3);

на 4-х дітей – 12720 грн (= 3180 × 4) и т.д.

Оскільки скористатися доходом, підвищеним кратно кількості дітей, для реалізації права на ПСП може тільки один з батьків, в заяві про застосування пільги потрібно вказати, що чоловік (дружина) такого платника податків у разі отримання ПСП за місцем роботи не користується правом на збільшення розміру доходу кратно кількості дітей.

Податкова соціальна пільга не може бути застосована до:

  • доходам співробітника, якщо він разом з зарплатою від роботодавця отримує з держбюджету стипендію, грошове чи майнове забезпечення учнів, студентів, аспірантів, військовослужбовців;
  • доходів підприємця. Однак в разі, якщо ФОП є одночасно найманим працівником, то до зарплатних доходів можна застосувати ПСП за місцем праці;
  • інших доходів, відмінних від заробітної плати. До виплат за договорами ЦПХ також не можна застосовувати ПСП.

ПСП може застосовуватися до зарплати тільки за одним місцем роботи. Якщо співробітник офіційно працює на декількох підприємствах, він може вибрати самостійно ту зарплату, до якої буде застосовуватися ПСП. Місце роботи основне чи за сумісництвом не має значення.

Підвищена податкова соціальна пільга.

Крім звичайного розміру соціальної пільги (100% від прожиткового мінімуму), існує ще підвищений розмір соціальної пільги, 150% і 200%.

Повний перелік осіб, до яких може бути застосований підвищений розмір ПСП, наведено в п. 169.1.3 и 169.1.4 ПКУ.

Найпоширеніші з них .

Право на підвищену соціальну пільгу 150% (у 2021 році 1702,50 грн) мають:

– одинока мати (батько), вдова (вдівець) або опекун- в розрахунку на кожну дитину віком до 18 років,

– співробітник, який утримує дитину з інвалідністю – у розрахунку на кожну таку дитину до 18 років,

– «чорнобильці» першої і другої категорії,

– учні, студенти, аспіранти, ординатори, ад’юнкти,

-інваліди першої і другої групи.

Право на підвищену соціальну пільгу 200% (у 2021 році 2270,00 грн) мають категорії співробітників, перераховані в п. 169.1.4 НКУ.

Пенсіонерів не наведено в переліку осіб, які мають право на підвищену соціальну пільгу. Вони застосовують ПСП на загальних підставах.

Податкова соціальна пільга для працівників з дітьми.

Крім того, що для працівників з дітьми до 18 років податкова соціальна пільга застосовується до розміру зарплати, що перевищує звичайний пропорційно кількості дітей, розмір податкової пільги також збільшується кратно кількості дітей.

А саме

Звичайна 100% пільга на дітей у 2021 році дорівнює:

  • на 2-х дітей: 1135,00 грн. * 2 дет. = 2270,00 грн.
  • на 3-х дітей: 1135,00 грн. * 3 дет. = 3405,00 грн.
  • на 4-х дітей: 1135,00 грн. * 4 дет. = 4540,00 грн. и т.д.

Якщо “дитячу” ПСП отримує одинока мати (батько), то замість 1135 грн застосовуємо підвищену соціальну пільгу 150% – 1702,50 грн на кожну дитину.

Скільки ПСП можна застосовувати одночасно

Якщо працівник має право на ПСП на себе згідно двох або більше підстав, то вибирають одну з пільг, ту, яка передбачає найбільший розмір.

Для працівників, які утримують двох чи більше дітей, один (кілька) з яких є особою з інвалідністю, ПСП застосовують в розмірі 150% на дитину з інвалідністю та додають до пільги в розмірі 100% від вартості інших дітей.

У ситуації, коли працівник має одночасно право на 2 ПСП – “за себе” (зарплата менше 3180 грн) і “за дітей”, то він повинен вибрати, яку застосовувати. Застосовувати обидві ПСП одночасно – і “на себе”, і “на дітей” – не можна. Однак мати може мати ПСП “на дітей”, а батько ПСП “на себе”, або навпаки. Тут порушення тоді немає.

Наприклад, співробітниця-інвалід першої групи має двох дітей до 18 років. Як інвалід вона може претендувати на підвищену соціальну пільгу 150% (1702,50 грн). Однак для матері двох дітей пільга становить 100% * 2 (1135 * 2 = 2270,00 грн). Вибираємо ту підставу, яка дасть право на більшу пільгу, тобто пільгу на дітей – 2270,00 грн.

Які документи подавати працівникові для застосування ПСП.

Для застосування соц. пільги працівник повинен подати працедавцю заяву на застосування ПСП. Форма заяви про застосування пільги на сьогоднішній день не встановлена. Тому можна написати заяву в вільному вигляді. 

ПСП застосовують з місяця подання заяви. Щорічно оновлювати заяву про застосування ПСП законодавство не вимагає. У той же час якщо у платника податків виникає право на застосування податкової соціальної пільги з інших підстав, ніж зазначені в попередній заяві, то він повинен подати нову заяву з відповідними підтверджуючими документами.

Працівники, які мають право на підвищений розмір соціальної пільги, повинні додати до заяви підтвердні документи в залежності від категорії пільги.

Для припинення застосування податкової соціальної пільги, працівник повинен подати відповідну заяву. Крім того, працівник втрачає право підвищену на соціальну пільгу з податкового місяця, що настає за місяцем, в якому платник податку втрачає свій пільговий статус.  

Пільгу на дітей надають до кінця року, в якому дитина досягне 18 років, а в разі смерті дитини до досягнення зазначеного віку, – до кінця року, на який припадає смерть.

Також ПСП надають з урахуванням останнього місячного податкового періоду, в якому платник податків помер або оголошена судом померлою або визнаний судом безвісно відсутнім, або втрачає статус резидента, або був звільнений з місця роботи.

Податкова соціальна пільга для сумісників

Сумісники також мають право на податкову соціальну пільгу і вони можуть вибрати місце її отримання (основна робота або за сумісництвом). При цьому враховується тільки той дохід, за місцем отримання якого він надав заяву на ПСП.

Наприклад, працівник має основне місце роботи на підприємстві, де його зарплата становить 10000,00 гривень. Якщо ця людина буде працевлаштуватися за сумісництвом на інше підприємство на неповний робочий день, з зарплатою 2500,00, то він має право написати заяву на застосування соціальної пільги на підприємстві, де він буде працювати за сумісництвом.

У заяві необхідно вказати, що працівник повідомлений про те, що він може користуватися ПСП тільки за одним місцем роботи.

Штрафи за ПСП 2021

Якщо ПСП надавали незаконно, то з працівника потрібно утримати суму недоплаченого за цей час ПДФО, а також штраф у розмірі 100% від недосплаченого податку ( абз. 2 п. 169.2.4 ПКУ ). До сплати ПДФО і штрафу така особа втрачає право на ПСП. Штраф застосовується в разі провини працівника, наприклад, неповідомлення про втрату статусу пільговика.

Однак якщо пільга була застосована помилково з вини бухгалтера, то відповідальність несе підприємство.

 

Якщо ви маєте додаткові питання із застосування податкової соціальної пільги в УкраЇні, ми залюбки надамо консультацію за цим питанням. Наші контактні дані. Бухгалтерське агентство “Авіста”.