Податкові різниці. Таблиця

Податкові різниці – це різниці, які виникають між оцінкою і критеріями визнання доходів, витрат, активів, зобов’язань за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними стандартами фінансової звітності, доходами і витратами, визначеними згідно з розділом III Податкового кодексу.

Таблица 1. Податкові різниці

 

 

Норма ПКУРізниця «для всіх»

Нарахування амортизації

1. Амортизація необоротних активів (ОЗ и НМА)пп. 138.1 — 138.3
2. Переоцінка (дооцінка і уцінка) необоротних активівпп. 138.1 — 38.3
3. Ліквідація та продаж необоротних активівпп. 138.1 — 138.3
4. Ремонт / поліпшення невиробничих необоротних активівпп. 138.1, 138.2, 138.3.2

Резерви і забезпечення

1. Забезпечення майбутніх витрат (крім витрат на відпустки)п. 139.1
2. Створення і використання резерву сумнівних боргівп. 139.2
3. Резерви банків і фінустановп. 139.3

Фінансові операції

1. Операції з борговими зобов’язаннямипп. 140.1 — 140.3
2. Доходи від участі в капіталі, дивідендип.п. 140.4.1
3. Збитки минулих періодівп.п. 140.4.2+
4. Операції по переоцінці інструментів власного капіталупп. 140.4.3, 140.5.8
5. Контрольовані операціїпп. 140.5.1 — 140.5.2
6. Втрати від інвестиційп.п. 140.5.3
7. Покупки у неприбутківців і нерезидентів (30 %)п.п. 140.5.4
8. Операції з нарахування роялтіпп. 140.5.6 — 140.5.7
9. Безоплатна передача коштів і майнапп. 140.5.9, 140.5.10
10. Нарахування господарських санкцій (штрафи, неустойки)п.п. 140.5.11
11. Перехідні операції (при переході зі спрощеної системи на загальну)п.п. 140.5.12

Інші податкові різниці

1. Різниці страховиківпп. 141.1.1 — 141.1.4
2. Операції з цінними паперамипп. 141.2.1, 141.2.5
3. Трансфертне ціноутворенняп.п. 39.5.5+
4. Довгострокове страхування життяст. 1231+

Різниці перехідних положень

1. Амортизація, втрати від зменшення корисності за ОС / НМА, не введеними в експлуатацію на 01.01.2015 р.п. 19+
2. Сума втрат по розвідці нафтових і газових родовищп. 19+
3. Сумнівна заборгованість (ст. 159 «старого ПКУ»)п. 17+
4. Сума коштів, що надійшла / перерахована платнику податку / контрагенту платника податку після 01.01.2015 рп. 18+
5. Резерви банківп. 21+
6. Відпускні за рахунок резервів, сформованих до 01.01.2015 рп. 24+
7. Позики під державні гарантіїп. 36+
8. Фінансова реструктуризаціяп. 39+
9. Сума витрат (доходів), які були вже враховані до 01.01.2015 рп. 42+
10. Прискорена амортизація ОС групи 4п. 43+

Облік податкових різниць (коригувань по податку на прибуток) застосовується юридичними особами, які відповідно до законодавства є платниками податку на прибуток.

Хто може не застосовувати податкові різниці при визначенні бази оподаткування з податку на прибуток?

У разі якщо бухгалтерський прибуток (за вирахуванням непрямих податків) за останній рік не перевищує 40 млн грн, підприємство має право прийняти рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на всі різниці. Такий вибір можна зробити не більше одного разу протягом безперервної сукупності років, в кожному з яких виконується цей критерій за розміром доходу.

Про прийняте рішення слід вказати в декларації, що подається за перший рік цієї безперервної сукупності років.