Обов’язкові реквізити первинного документа

Згідно із ч. 2 ст. 9 Закону від 16.07.99 р. № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» обов’язкові реквізити первинного документа:

— назва документа (форми);

— дата складання;

— назва підприємства, від імені якого складений документ;

— зміст, об’єм та одиниця виміру господарчої операції;

— посади осіб, які відповідальні за здійснення господарської операції та правильність її оформлення;

— власний підпис або інші дані, що дають можливість ідентифікувати особу, яка прймала участь у здійсненні господарської операції.

Документ має бути підписаний власноручно. Електронний підпис накладається відповідно до законодавства про електронні документи та електронний документообіг.

Печатка або штамп – не обов’язкові реквізити первинного документа.

В Законі № 996 друк не згадується в якості обов’язкового реквізиту. У Положенні про документальне забезпечення записів бухгалтерського обліку, затвердженого наказом Мінфіну від 24.05.95 р № 88, вказано, що первинний документ повинен бути підписаний особисто, а підпис може бути скріплений печаткою.

Стосовно печатки на документах. Наявність або відсутність печатки на первинних документах ніяк не впливає на дійсність підпису на документі. Бо на сьогодні відсутня дозвільна система у відношенні виготовлення печаток, тобто будь-яка особа може виготовити печатку з будь-якими позначеннями, у тому числі з найменуванням вашого підприємства.

Тому, щоб уникнути неприємних моментів, коли в первинному документі розписалося нікому не відома особа, рекомендуємо обговорити ці моменти ще на етапі складання договору. Можна скласти додаток до договору у вигляді списку співробітників (із зразками їх підписів), які мають право підписувати первинні документи. Також в договорі можна закріпити обов’язковість скріплення угоди печаткою.

Окрім того, щоб убезпечити продавця (постачальника), що передає ТМЦ представнику покупця, можна вимагати доручення на отримання ТМЦ. На наш погляд, перевірка документів, що засвідчують особу представника контрагента, та документів, що підтверджують наявність й нього повноважень на отримання товару, є більш безпечним способом, ніж відбиток печатки або штампу на видатковій накладній.