Класифікація підприємств по критеріям

Класифікація підприємств по критеріям відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»:

Критерії * (достатньо  відповідати двом)Мікропідприємство

 

Мале підприємство

 

Середнє підприємство

 

Велике підприємство
Балансова вартість активіврядок 1300 балансудо 350 тис. євродо 4 млн євродо 20 млн європонад 20 млн євро
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)рядок 2000 форм №2, №2-м, №2-мс “Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг”до 700 тис. євродо 8 млн євродо 40 млн європонад 40 млн євро
Середня кількість працівниківполе балансу “Середня кількість працівників”до 10 осібдо 50 осібдо 250 осібпонад 250 осіб

** Для визначення відповідності критеріям, зазначеним у євро, застосовується офіційний курс гривні щодо іноземних валют (середній за період), розрахований на підставі курсів НБУ, що встановлюються для євро протягом відповідного року.

На що впливає класифікація підприємств за критеріями

Комплект фінансової звітності.

Суб’єкти мікропідприємництва і малі підприємства подають тільки баланс і звіт про фінансові результати. Інші повинні здавати повний комплект форм.

Звіт про управління. Суб’єкти мікропідприємництва і малі підприємства не здають. Середні не відображають у ньому нефінансову інформацію.

Особливості бухобліку.

Згідно ПСБО (25) малі і мікропідприємства мають можливість:

 • обліковувати необоротні активи тільки за первісною вартістю без урахування зменшення корисності та переоцінки за справедливою вартістю;
 • не створювати забезпечення майбутніх витрат і платежів (а визнавати витрати в періоді їх понесення)
 • поточну дебіторську заборгованість включати до підсумку балансу за її фактичною сумою.

Суспільний інтерес

Велике підприємство належить до підприємств, що становлять суспільний інтерес. Крім великих, в список підприємств, що становлять суспільний інтерес, увійшли емітенти, цінні папери яких допущені до біржових торгів, банки, страховики, недержавні пенсійні фонди, інші фінансові установи (крім інших фінансових установ та недержавних пенсійних фондів, що відносяться до мікропідприємств і дрібним підприємствам) .

Підприємство, що представляє суспільний інтерес, має створити бухгалтерську службу (не менше 2 осіб) на чолі з головним бухгалтером. До головного бухгалтера підприємства, що становить суспільний інтерес, висуваються особливі вимоги. У нього має бути вища економічна освіта, стаж роботи за фахом не менше 3 років, у нього не повинно бути непогашеної або не знятої судимості. Ці норми не поширюються на недержавні пенсійні фонди та інститути спільного інвестування.

 Застосування МСФЗ

Згідно з внесеними змінами, за міжнародними стандартами фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність складають підприємства:

 • що представляють суспільний інтерес;
 • публічні акціонерні товариства;
 • підприємства, що здійснюють діяльність з видобутку корисних копалин загальнодержавного значення;
 • підприємства, що здійснюють господарську діяльність за видами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України.

 Аудит, оприлюднення та інше

Класифікація підприємств по критеріям впливає на вибір осіб, які повинні проводити аудит та оприлюднювати фінансову звітність. Отримувати аудиторський висновок та оприлюднити звітність повинні:

 • підприємства, що представляють суспільний інтерес (крім великих підприємств, які не є емітентами цінних паперів);
 • публічні акціонерні товариства;
 • суб’єкти природних монополій на загальнодержавному ринку;
 • підприємства, що здійснюють діяльність з видобутку корисних копалин загальнодержавного значення.

оприлюднення

Великі підприємства, які не є емітентами цінних паперів, і середні підприємства зобов’язані не пізніше ніж до 1 червня року, наступного за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком на власній веб-сторінці (в повному обсязі).

Інші фінансові установи, що відносяться до мікропідприємств і дрібним підприємствам, зобов’язані не пізніше ніж до 1 червня року, наступного за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком на власній веб-сторінці (в повному обсязі).

Крім того, підприємства зобов’язані забезпечувати доступність фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності для ознайомлення юридичних і фізичних осіб за місцем знаходження цих підприємств.