Класифікація груп основних засобів та інших необоротних активів та мінімально допустимі строки їх амортизації

Класифікація груп основних засобів та інших необоротних активів і мінімально допустимі строки їх амортизації (згідно ст. 138.3.3. ПКУ)

Основні засоби

Номер групиНазва і визначення по ПКУ (за наявності)Мінімально допустимий строк корисного використання, роківБухгалтерська класифікація груп
2Капітальні витрати на поліпшення земель,що не пов’язані з будівництвом

Згідно з пп. 14.1.75 ПКУ, земельне поліпшення – результати будь-яких заходів, які призводять до зміни якісних характеристик земельної ділянки та її вартості.

До земельних поліпшень належать матеріальні об’єкти, розташовані у межах земельної ділянки, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни призначення, а також результати господарської діяльності або проведення певного виду робіт (зміна рельєфу, поліпшення грунтів, розміщення посівів, багаторічних насаджень, інженерної інфраструктури тощо).

15ОЗ,

субрахунок 102

3Будівлі

Згідно з пп. 14.1.15 ПКУ, будівлі – земельні поліпшення, що складаються з несучих та огороджувальних або сполучених (несуче-огороджувальних) конструкцій, які утворюють наземні або підземні приміщення, призначені для проживання або перебування людей, розміщення майна, тварин, рослин, збереження інших матеріальних цінностей, виробництва економічної діяльності

20ОЗ,

субрахунок 103

Споруди

Згідно пп. 14.1.238 ПКУспоруди — земельні поліпшення, що не належать до будівель і призначені для виконання спеціальних технічних функцій

15ОЗ,

субрахунок 103

Передавальні пристрої

Згідно пп. 14.1.143 ПКУпередавальні пристрої — земельні поліпшення, створені для виконання спеціальних функцій з передачі енергії, речовини, сигналу, інформації тощо будь-якого походження та виду на відстань (лінії електропередачі, трубопроводи, водопроводи, теплові та газові мережі, лінії зв’язку і т.д.)

10ОЗ,

субрахунок 103

4
МАШИНИ ТА ОБЛАДАННЯ

, з них:

5ОЗ,

субрахунок 104

електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, пов’язані з ними засоби зчитування або друку інформації, пов’язані з ними комп’ютерні програми (крім програм, витрати на придбання яких визнаються роялті, та / або програм, які визнаються нематеріальним активом), інші інформаційні системи, комутатори, маршрутизатори, модулі, модеми, джерела безперебійного живлення та засоби їх підключення до телекомунікаційних мереж, телефони (в тому числі стільникові), мікрофони і рації, вартість яких перевищує 2500 грн2
5Транспортні засоби5ОЗ,

субрахунок 105

6Інструменти, прилади, інвентар (меблі)4ОЗ,

субрахунок 106

7Тварини6ОЗ,

субрахунок 107

8Багаторічні насадження10ОЗ,

субрахунок 108

9Інші основні засоби

(Всі ті, які не ввійшли в групи 2-8 і 12-15 ОЗ)

12ОЗ,

субрахунок 109

12Тимчасові (нетитульні) споруди5ОЗ

(інші необоротні матеріальні активи), субрахунок 113

13Природні ресурсиОЗ

(інші необоротні матеріальні активи), субрахунок 114

14Інвентарна тара6ОЗ

(інші необоротні матеріальні активи), субрахунок 115

15Предмети прокату5ОЗ

(інші необоротні матеріальні активи), субрахунок 116

Інші необоротні активи

Номер групиНазва і визначення по ПКУ (за наявності)Мінімально допустимий строк корисного використання, роківБухгалтерська класифікація
1Земельні ділянки

Згідно з пп. 14.1.74 ПКУ, земельна ділянка – частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, цільовим (господарським) призначенням та з визначеними щодо неї правами

ОЗ,

субрахунок 101

10Бібліотечні фондиОЗ

(інші необоротні матеріальні активи), субрахунок 115

11Малоцінних необоротних матеріальних активів

(В ПКУ визначення не наведено. На практиці, враховуючи визначення ОС з пп. 14.1.138 ПКУ, під ними мають на увазі матеріальні активи, очікуваний строк корисного використання яких в госпдіяльності – понад рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік) з дати введення в експлуатацію і вартість яких не більше 20000 грн

ОЗ

(інші необоротні матеріальні активи), субрахунок 112

16Довгострокові біологічні активи7довгострокові біологічні активи

(П(С)БУ 30«Біологічні активи»),

рахунок 16